Atrakcje w okolicy

Kiełbasin

Miejscowość ta w źródłach pojawia się już w 1383r. Tutaj turysta może z łatwością odnaleźć piękny gotycki kościół pw. Najświętszej Maryji Panny. Został on wzniesiony w XIVw, ale wielokrotnie przebudowywany w XV, XVII i XXw. W wystroju wewnętrznym kościoła dominuje styl barokowy. Całkowicie odrestaurowany w roku 2001 otrzymał nagrodę w ogólnopolskim konkursie " Zabytek Zadbany" ogłoszonym przez Generalnego Konserwatora Zabytków.

Dźwierzno

Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zbudowany na przełomie XII i XIV w. W czasie wojen szwedzkich uległ zniszczeniu, ale wkrótce został odbudowany. Jest gotyckim kościołem orientowanym. Według wizytacji biskupiej z 1874 r znajdujący się w tutejszym kościele obraz Przemienienia Pańskiego uchodził wśród okolicznej ludności za cudowny. Przyciągał do kościoła wielotysięczne rzesze pielgrzymów. Kult ten o zasięgu regionalnym trwa do dziś.

W Grodnie dokonano rewelacyjnego odkrycia archeologicznego na miarę "drugiego Biskupina". Przeprowadzone prace archeologiczne na tutejszym stanowisku archeologicznym wskazują, że półwysep Jeziora Grodzieńskiego to pozostałość osiedla obronnego funkcjonującego w początkach epoki żelaza oraz w okresie średniowiecza. Najcenniejszymi znaleziskami są odłamki naczyń ceramicznych, ozdoby kobiece, wisiorki tkackie, narzędzia kościane, młoteczki z poroża jelenia. Grodno zapisało także kartę historii w czasach II wojny światowej. Nad Jeziorem Grodzieńskim znajduje się pomnik ku czci pomordowanych w czasie drugiej wojny światowej kobiet narodowości żydowskiej, które przebywały w filii obozu koncentracyjnego Stutthof w Szerokopasie i w Bocieniu.

Mirakowo

Zachowany tutejszy obiekt - pałac nosi wyraźne cechy secesji. Główna bryła założenia jest zaopatrzona w portyk i wystawkę; całość zadaszona dachem mansardowym. Po północnej stronie można dostrzec jeszcze resztki parku, uznanego od 1998 roku za obiekt zabytkowy, jak też dworskiego sadu otaczającego staw. Także każdy odwiedzający tę miejscowość na pewno zwróci uwagę na dom wykonany z bali drewnianych z 1948r.Wykonali go robotnicy garwolińscy, zachowując przy jego budowie cechy tradycyjnego budownictwa ludowego o konstrukcji zrębowej.

Zalesie

Zespół folwarczny z przełomu XIX i XX wieku. Pozostałości tutejszego kompleksu niegdyś tworzyły: dwór, spichlerz, stajnia, kuźnia, budynki inwentarskie, stodoła i chlewnia. Funkcja folwarczna Zalesia odnotowana jest już w źródłach z drugiej połowy XIV i początku XV wieku. Dość obecnie podniszczony budynek dworski powstał na przełomie wieków, zaś zachowana kolonia mieszkalna z interesującymi budynkami drewnianymi o pięknym detalu ciesielskim i snycerskim powstała w latach 1905-1913.

W jednej z pobliskich drewnianych chałup zachował się jeszcze kolumnowy portyk, nieprzeciętny pod względem swoich walorów estetycznych. Zwraca też uwagę kompleks zieleni parkowej, okalającej folwark od zachodu i południowego zachodu, ciągnący się wzdłuż brzegu jeziora Chełmżyńskiego. W 1998r za pomniki przyrody uznano tutaj skupienie trzech stuletnich wierzb o obwodach od 462 do 530 cm i wysokościach od 19 do 22 m. Przed wejściem do jednego z budynków mieszkalnych można jeszcze się natknąć się na ślady ostatniej wielkiej świetności, na przykład kamienną wazę bogato zdobioną motywami roślinnymi.

Pluskowęsy

Kompleks pałacowo-parkowy Datowaną na XVIII stulecie, bryłę znajdującego się tutaj pałacu przebudowywano w drugiej poł. XIX w. Wieś pod nazwą Pluskowęsy jest wymieniana w źródłach już w pierwszej poł. XV stulecia. Obiekt pałacowy usytuowany frontem ku północnemu wschodowi wzniesiono na zachód od wsi i na południe od brzegu Jeziora Chełmżyńskiego. Główny budynek pałacowy z dwoma ryzalitami w obu dłuższych elewacjach poprzedzono gankami. W połaciach mansardowego dachu zachowały się wydatne wystawki. W 1992r w tutejszym kompleksie parkowym za pomniki przyrody uznano skupienia dębów szypułkowych, dębów czerwonych, czerwonolistną odmianę buka pospolitego oraz jesionu wyniosłego. Najstarsze okazy liczą 240 lat.

Toruń

Gotycka perła w tej części kraju. Do 1466 r. ważny ośrodek władzy krzyżackiej. Rodzinne miasto Mikołaja Kopernika. Z czasów gotyckich zachowały się przebudowywane w latach późniejszych wielkie świątynie, które po dziś dzień górują nad przepiękną starówką, wpisaną na listę UNESCO. Niewątpliwie centralnym zabytkiem jest Ratusz na Starym Rynku. Na uwagę zasługują liczne charakterystyczne kamienice zlokalizowane w różnych częściach Starego Miasta (Kamienica pod Gwiazdą, Dom Kopernika, Dwór Artusa itd.). Jak na gród Kopernika przystało, znajduje się tu nowoczesne planetarium, a że Toruń nie tylko nauką, ale także słodkościami stoi, znajdziemy niejedno miejsce z tradycyjnymi piernikami. Toruń to również forteca z lat zaborów, kiedy to za francuską kontrybucję Prusacy zbudowali pierścień forteczny wokół miasta. W XX wieku Toruń stał się ważnym na mapie Polski ośrodkiem akademickim. Na bazie Uniwersytetu Wileńskiego im. Stefana Batorego w 1945 r. powołano do życia Uniwersytet Mikołaja Kopernika, który w chwili obecnej jest prężnie rozwijającą się uczelnią. O Toruniu można by pisać i mówić jeszcze wiele, najlepiej po prostu go odwiedzić i samemu doświadczyć niesamowitej atmosfery miasta, w którym "Gotyk jest na dotyk". Odległość ok. 18 km.